O nas

Spółka LEX-FIN istnieje od 1988 roku. Systematycznie poszerzamy wachlarz swoich usług, będących uzupełnieniem dotychczasowej oferty i odpowiadających na potrzeby naszych Klientów.

Doświadczenie

W okresie 30 letniej działalności na rynku rewizji finansowej zgromadziliśmy bardzo duże  doświadczenie i kompetencje w zakresie świadczonych usług. 

Szeroki zakres działań

Cyklicznie przeprowadzamy badania małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych, o kapitale krajowym bądź zagranicznym. Obsługujemy jednostki działające w różnorodnych branżach oraz o różnej formie prawnej, tj. 

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki kapitałowe i osobowe.

Doświadczony zespół

Nasz zespół doświadczonych ekspertów, przestrzegających zasad etyki zawodowej oraz posiadających wysokie kompetencje, zapewnia sprawny i terminowy przebieg świadczonych usług.

Właściciele firmy kierują się poczuciem odpowiedzialności wobec swoich pracowników, klientów oraz pozostałych podmiotów otoczenia gospodarczego.