audyt finansowy

Badanie jednostkowycH i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Szeroki zakres działań audytorskich

badamy małe, średnie i duże podmioty gospodarcze

Audyt spółek kapitałowych

badamy firmy o kapitale krajowym bądź zagranicznym

Jesteśmy firmą audytorską z Katowic

LEX-FIN to polska firma założona w 1988 roku, działająca na rynku audytu finansowego nieprzerwanie od 1992 roku. Naszą działalność koncentrujemy na badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz pozostałych usługach audytowych. Jesteśmy firmą notowaną w rankingu firm audytorskich gazety „RZECZPOSPOLITA”.

Audyt finansowy z Lex-Fin

Kompleksowe badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, które dostarczy podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Jak dojechać?

Nasze biuro znajduje się w centrum Katowic. Dobry dojazd od strony ulicy Chorzowskiej, Grundmanna i Sokolskiej.