Kontakt

Telefon / Fax

Tel: 32 781-12-22
Fax: 32 781-12-26

Telefon komórkowy

Prezes Zarządu – Stanisław Bazan
601-48-14-12

Adres pocztowy

LEX-FIN Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

LEX-FIN Sp. c.
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

Kontakt mailowy

Stanisław Bazan – biegły rewident
bazan(@)audyt.com.pl

Magdalena Goleśny – aplikant biegłego rewidenta, dyrektor ds. organizacyjnych
marta(@)audyt.com.pl

Katarzyna Rak – aplikant biegłego rewidenta
kasia(@)audyt.com.pl

Alicja Miękus – asystent biegłego rewidenta
a.miekus(@)audyt.com.pl

Sekretariat
lexfin(@)audyt.com.pl

Agata Bazan
a.bazan(@)audyt.com.pl

 

Dane organizacyjne

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000174703
NIP: 634-012-74-93
REGON: 270161350
Kapitał Zakładowy: 60.000 zł

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nr ewid. 1112

Osoby działające w imieniu Firmy

Stanisław Bazan – Prezes Zarządu, Biegły rewident nr 145