Kontakt

Adres pocztowy

LEX-FIN Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

LEX-FIN Sp. c.
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

Telefon: 

Tel: 32 781-12-22

Prezes Zarządu – Stanisław Bazan 601-48-14-12

Wiceprezes Zarządu -Katarzyna Rak 530-37-65-00

Kontakt mailowy

Stanisław Bazan – biegły rewident
bazan@audyt.com.pl

Katarzyna Rak –  biegły rewident
k.rak@audyt.com.pl

Sekretariat
lexfin@audyt.com.pl

 

Dane organizacyjne

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000174703
NIP: 634-012-74-93
REGON: 270161350
Kapitał Zakładowy: 60.000 zł

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

LEX-FIN SP. Z O.O.  – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nr ewid. 1112

LEX-FIN S.C.   – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nr ewid. 3859

Osoby działające w imieniu Firmy

Stanisław Bazan – Prezes Zarządu, Biegły rewident nr 145

Katarzyna Rak – Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident nr 13445